Bokashi maken op de (moes)tuin

Door je eigen groenten-, fruit- en tuinresten te verwerken tot Bokashi lever je een bijdrage aan het hergebruik van organisch materiaal en wordt het organische stofgehalte en de vruchtbaarheid van eigen bodem verhoogd.

Werkwijze
Kies een combinatie met minstens drie verschillende natuurlijke materialen. Vermeng houtig materiaal als stro, en houtige stengels met zachter materiaal als vers gras, etensresten of mest. Voeg per ton organisch materiaal toe:
• 12 kg Aegir Zeeschelpenkalk
• 12 kg Edasil Kleimineralen
• 2 liter Microferm (verdund met water)

Je verwerkt deze ingrediënten tot een homogeen mengsel. Hiermee wordt de fermentatie (anaerobe proces) en kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. Daarna zet je een hoop op die je goed aandrukt, zodat zoveel mogelijk zuurstof uit de hoop verdwijnt. Dek het goed af met plastic zeil zodanig af dat er geen lucht meer bij kan komen. Laat de resten tenminste acht weken fermenteren. Hierna kan het ingewerkt worden in de bodem. Houdt ca. 10 cm afstand tot de wortels.

Dosering
1-2 kg Bokashi per m2 bodem. Bij arme gronden twee keer per jaar 1 kg verwerken.

Waarom deze toevoegingen?
Elk ingrediënt heeft zijn functie. Met ruim 20 jaar ervaring weten wij dat je zo de beste Bokashi maakt:

• Microferm zorgt voor de fermentatie. Deze vloeistof bestaat uit een optimale mix van bacteriën, schimmels en gisten. Ook wel EM (Effectieve Micro-organismen) genoemd. Het bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische materiaal beter benut kan worden. Microferm verhoogt het natuurlijk microbiële evenwicht en de biodiversiteit.
• Aegir Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt voor een stabiele pH.
• Edasil Kleimineralen binden vocht en belangrijke mineralen en andere nutriënten die tijdens het fermentatieproces vrijkomen.

Voordelen Bokashi maken en toepassen
• Optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem
• Vitale bodem zorgt voor vitale planten
• Milieuvriendelijk door maximaal behoud van energie en koolstof (CO2 uitstoot nihil)
• Gebruik van materiaal van eigen bodem
• Behoud van mineralen binnen je eigen tuin
• Besparing afvoerkosten organisch materiaal