Wat is EM®?

EM® bevat Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM® is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. Prof. Higa uit Japan heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan onderzoek naar micro-organismen en heeft uiteindelijk een mengsel gevormd die hij de Effectieve Micro-organismen genoemd. Producten met EM® van Prof. Higa zijn te herkennen aan het logo met de zeven cirkels.

EM® wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM® verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos:

• Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen
• Bij het fermenteren van groente-, fruit- en tuinresten in waardevol organisch materiaal (Bokashi)
• In huis, (moes)tuin en vijver
• Voor huisdieren, in aquaria, zwembaden en viskwekerijen
• In land- en tuinbouw en veeteelt
• In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging
• Tegen geurhinder
• In groen- en bosbeheer van steden en gemeenten…

Samenstelling van EM®
EM® bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. EM® bevat de volgende Effectieve Micro-organismen:

• Fotosynthetiserende bacteriën spelen de hoofdrol in de EM®-activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en uit schadelijke gassen, door zonlicht en warmte van de bodem te benutten. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht, dus een betere fotosynthese. Planten nemen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks op. De fotosynthetiserende bacteriën bevorderen toename van andere bacteriën en binden stikstof.
• Melkzuurbacteriën onderscheiden zich onder andere door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Zij kunnen de voortplanting van Fusarium, een schadelijke schimmel, onderdrukken.
• Gisten vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.
• Actinomyceten is een soort straalschimmel en onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.
• Schimmels die een fermentatieproces opstarten. Ze onderdrukken stank en voorkomen aantasting door schadelijke insecten.

Hoe werkt EM®?
Het bijzondere van EM® zit in de combinatie van aërobe en anaërobe micro-organismen. Aërobe betekent “leven met zuurstof” en anaërobe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Dat blijkt niet juist te zijn. Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor.
De aërobe en anaërobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in antioxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.
Micro-organismen werken volgens het dominantieprincipe en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er zijn twee een kleine dominante groepen, de ‘effectieve’ micro-organismen en de ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep ‘volgelingen’. De groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep. Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. De miljarden volgelingen wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.

Als de ‘goede jongens’, de effectieve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,…). Een juist gebruik van EM® in het huishouden, het milieu, de land- en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.

Hoe werkt EM® verder?
EM® is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM® vergroot de populatie van gunstige micro-organismen. EM® doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van leven stimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,… Leven geeft leven!

EM® werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tussen enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb; bodemvruchtbaarheid). De werking van EM® is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen. Super gezond dus!