Bokashi voor boeren, gemeenten en waterschappen

Bokashi is een methode om organisch (rest)materiaal te fermenteren en toe te passen als effectieve bodemverbeteraar

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’, dat met behoud van alle energie, terug wordt gegeven aan de bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen.
Bokashi ontstaat met hulp van Effectieve Micro-organismen, oftewel EM®, ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa in Japan. Sinds 35 jaar gemeengoed in meer dan 150 landen, wereldwijd. Bokashi is namelijk een uitstekende bodemverrijker.

Werkwijze en toevoegingen
Bokashi kan van élk type vers organisch materiaal worden gemaakt. Denk aan: (drijf)mest, mislukte graskuil of aardappelafval, riet, bladeren, houtsnippers, maar ook aan reststromen van kwekerij en het openbaar groen. De resten worden vermengd met Microferm, Aegir Zeeschelpenkalk en Edasil Kleimineralen. Hiermee wordt de fermentatie (anaerobe proces) en kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd.
Alles wordt gemengd en minimaal 8 weken luchtdicht in een Feedtuber afgesloten. De organische resten zijn na 8 weken omgezet in waardevolle gefermenteerde bodemvoeding die met de meststrooier uitgereden wordt.

Voordelen Bokashi maken en toepassen:
• Optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem
• Vitale bodem zorgt voor vitale planten
• Milieuvriendelijk door maximaal behoud van energie en koolstof (CO2- en NH3 uitstoot nihil)
• Ingangsmateriaal grotendeels van eigen reststromen
• Behoud van mineralen binnen de bedrijfskringloop
• Besparing afvoerkosten organisch materiaal
• Kan (op eigen terrein) zelf worden gemaakt

Klik hier voor meer informatie