EM Mudballday

De EM Mudballday is een internationale dag die pleit voor schone en gezonde meren en rivieren. Slib heeft vaak een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Het bevat deels afgebroken plant-, tak- en bladresten en afvalstoffen van het aquatisch leven. Ook door opeenhoping (concentratie) van bijvoorbeeld zware metalen of andere verontreiniging is dit schadelijk. Baggeren brengt hoge kosten met zich mee en de machines brengen dikwijls schade toe aan de omgeving van de vijver, meer of rivier. Met de EM® Mudballs, in Nederland EM® Vijverballen genoemd, wordt het slib op een natuurlijke manier aangepakt en draagt bij aan herstel van de waterkwaliteit.

Wat zijn EM® Vijverballen?
EM® Vijverballen zijn gefermenteerde ballen ter grootte van een tennisbal. Het bestaat uit Effectieve Micro-organismen (EM®) met onder meer Edasil kleimineralen, Bokashi, Microferm en EM®Keramiekpoeder. Na een paar weken van drogen worden ze keihard en wat ‘pluizig’ van de actieve schimmels en gisten. Een levend product dus!

De EM® Vijverballen werken in op verschillende onderdelen van het water, maar hoofdzakelijk op de bodem. De ballen worden in het water geworpen en zinken naar de bodem. Hier lossen ze langzaam op en verteren het slib eromheen. De effectieve micro-organismen huisvesten zich in de kleine kleideeltjes en kunnen zo lange tijd hun werk uitoefenen. De waterkwaliteit verbetert en er kan een goede microbiële flora ontwikkelen wat de vitaliteit en gezondheid van planten, vissen en andere waterdieren sterk bevordert.

8 augustus
De eerste EM Mudballday werd georganiseerd in Azië. Er werd destijds een oplossing gezocht voor het herstellen van de waterkwaliteit door slib op de bodem te verteren met EM. Samen met klei werd EM verwerkt tot een bal om een langdurige werking te bevorderen. Prof. Dr. Teruo Higa heeft 8 augustus 2008 als officiële dag voor EM Mudballday benoemd. Dit heeft te maken met dat in China het getal 8 als een geluksgetal wordt gezien. Het symboliseert ‘voorspoed’ en de lemniscaatvorm staat voor ‘oneindigheid’.
Wereldwijd worden er in augustus (en andere maanden) duizenden EM Mudballs (EM Vijverballen) met veel succes toegepast. Bekijk voor een impressie hier de video van de EM Mudballday 2022 van EMRO Japan (EMRO is de EM Research Organisation en is het onderzoeksinstituut voor EM).

In Nederland willen we graag ook meer aandacht voor een EM Mudballday; voor een natuurlijk herstel van meren, rivieren en andere waterlichamen. In 2023 hebben we deze dag samen gehouden in DierenPark Amersfoort.

 

 

 


DE VRIJWILLIGERS!

Ter voorbereiding van de Mudballdag in DierenPark Amersfoort hebben we in Soest circa 1100 EM Vijverballen gedraaid.
Deze gezellige middag was een samenwerking van Tuincentrum ’t Vaarderhoogt, DeDuurzameTuin.nl, onmisbare vrijwilligers en Agriton!