Bokashi maken van mest

Mest van paarden, geiten en schapen is zeer geschikt om Bokashi van te maken. Bokashi is Japanse voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden door Effectieve Micro-organismen wordt voorverteerd. Dit resulteert in hoogwaardige humus, rijk aan voedingsstoffen en bio- actieve stoffen.

Bokashi:
• Geeft optimale voeding voor het bodemleven
• Verhoogt de organische stofbalans
• Bespaart op afvoerkosten
• Stimuleert hergebruik van nutriënten op eigen erf

Werkwijze
Gebruik voor 1 ton verse stalmest:
– 2 liter Microferm (verdund met circa 10 liter water (afhankelijk van het droge stof gehalte).
– 12 kg Edasil Kleimineralen
– 12 kg Ægir Zeeschelpenkalk

Er zijn verschillende manieren om een Bokashihoop op te bouwen:

Werk in lagen (zoals lasagne). Verdeel de Microferm, Edasil kleimineralen en Aegir Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken luchtdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden over de weide. Daar wordt het organisch materiaal makkelijk opgenomen door het bodemleven en voedt de bodem.

Werk met de sleufsilo. Behandel de Bokashi hoop hetzelfde als een mesthoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door elke keer Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en Edasil en Aegir toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd.

In het voor- en najaar uitrijden op het land. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.

Aandachtspunten:

  • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop netjes luchtdicht afdekken is een zeer belangrijk!
  • Houtkrullen zijn minder geschikt om Bokashi te maken.

Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. Controleer de vochtigheid van de hoop door wat materiaal met de hand fijn te knijpen. Het moet licht vochtig zijn en geen water uitkomen. Pas eventueel de hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm aan.