Tuin

Moestuin

Vitale gewassen groeien alleen op een vitale bodem. Met onze aanpak creëer je deze vitale bodem. Een bodem met een goede structuur die gevuld is met voedingsstoffen, een rijk en actief bodemleven heeft en waar ziekten minder kans krijgen.
Agriton is voorloper met een werkwijze voor natuurlijk en duurzaam (moes)tuinieren. Wij werken uitsluitend met effectieve en natuurlijk producten die passen in onze visie op een toekomstbestendige bodemvruchtbaarheid. Het Agritonsysteem verbetert de bodemvruchtbaarheid en structuur van zand,- klei- en veengronden.

Edasil Kleimineralen draagt samen met micro-organismen en organisch materiaal bij aan een onmisbare bodemsubstantie namelijk het “kleihumus complex”. Het kleihumus complex zorgt o.a. voor; pH buffering, regulering van fosfaat en sulfaat, het uitwisselen van voedingsstoffen voor de planten tot zelfs vocht-, lucht- en warmtehuishouding in de bodem. Lees meer over Edasil Kleimineralen.

Ægir Zeeschelpenkalk (granulaat) zit boordevol essentiële sporenelementen die van groot belang voor de vitaliteit van de bodem. Ægir lost langzaam op in de bodem, de pH stijgt langzaam en voorkomt schommelingen. Een te snelle pH stijging door bijv. kalkmelen kan het bodemleven beschadigen! Als de pH van de bodem laag (zuur) is dan worden verschillende voedingsstoffen gebonden in de bodem en kan de plant deze niet meer opnemen. Lees meer over Ægir Zeeschelpenkalk.

Vulkamin granulaat wordt veelal gebruikt om een tekort aan sporenelementen op te lossen. Door de langzame afgifte van het granulaat worden de nodige elementen geleidelijk en naar behoefte opgenomen door de bodem. Met slechts een minimale gift van sporenelementen wordt een belangrijke ondersteuning gegeven om bodem en plant vitaal te houden. Zo wordt het bodemleven gevoed, kan het gewas beter groeien en wordt de plant geholpen bij de bouw van enzymen, vitaminen en essentiële aminozuren. Lees meer over Vulkamingranulaat.

Bokashi strooisel is een gemakkelijk toepasbare kant-en-klare Bokashi voor op de bodem. Het strooisel wordt gevormd door de fermentatie van stromeel en appelpulp door Effectieve Micro-organismen. In de bodem zorgt het voor efficiëntere omzetting van organisch materiaal en verhoogt het de biodiversiteit. Daarnaast vormt het een ideale voedingsbron voor micro-organismen die erop aanwezig zijn. Lees meer over Bokashi strooisel.

MestBest is een natuurlijke meststof en bevat voedingsstoffen voor de plant en het bodemleven. Samen met Bokashi, het bodemleven draagt MestBest bij aan een optimaal klei-humus-complex. Hierin worden voedingstoffen en vocht gebonden waardoor de plant zich optimaal kan voeden. Lees meer over MestBest.

Microferm activeert de (her)activatie van het bodemleven. Door meer biodiversiteit in te brengen hebben ziekteverwekkers geen of weinig kans en ontstaat er een weerbare bodem. Lees meer over Microferm.

EM-Keramiekpoeder Super Cera C vermindert de oppervlaktespanning als het in contact komt met water. Door de antioxiderende werking wordt rotting geremd en worden effectieve micro-organismen ondersteund in hun werk om een natuurlijk evenwicht in het water te bevorderen. Strooi bij het planten van jonge planten, plantgat met EM-keramiekpoeder. Dit zorgt ervoor dat de jonge planten vanaf het begin optimaal worden versterkt, ze groeien gelijkmatig en wortelen beter. Meng 1-2 % poeder van het gewicht of volume door bijvoorbeeld potgrond. Zeef de poeder zorgvuldig over een fijne zeef voordat het wordt gemengd. Lees meer over EM® Keramiekpoeder Super Cera C.

Dosering
Elke bodem is anders! Daarom zijn onderstaande doseringen een richtlijn:

Tips:

 • Edasil, Ægir, Vulkamin, Bokashi en MestBest lichtjes inwerken of bovenop de grond aanbrengen.
 • Tijdens het groeiseizoen is het goed de producten tussen de rijen groenten lichtjes in te werken.
 • Werk oppervlakkig in twee weken voor het zaaien/planten bij aanleg van een nieuw gazon of plantenborder.
 • Microferm 1/100 verdunnen met water en aangieten of vernevelen in een- of meerdere malen per groeiseizoen op de planten en of de bodem.
 • Bij het planten en/of zaaien van groenten breng je de Bokashi 14 dagen vooraf in de bodem. Zo geef je de bodem de tijd om de lage zuurtegraad van de Bokashi te neutraliseren.
 • Je kunt het ook mengen met de aarde van de plantput.
 • In zandgronden kunnen grotere hoeveelheden Edasil Kleimineralen en Mest-Best worden verwerkt.
Zaaien & stekken
Bokashi-starter door potgrond
Bij zaai- en stekvermeerdering geeft dit een zéér goede invloed op de wortelontwikkeling. Ook prachtige resultaten bij kamerplanten.

Dosering
2 à 4 liter Bokashi-starter mengen met 100 liter potgrond.

Opkweek en onderhoud
Regelmatig (bv. 1 x per 14 dagen) Microferm toevoegen aan het gietwater en/ of sproeien over de (kamer)planten 1/100 verdund met water. Dit vergroot de natuurlijke afweer van de planten en de microbiële diversiteit rond hun wortels.


Siertuin

Onderhoud en aanleg van borders

De producten van het “Agriton Home & Garden” assortiment kun je gebruiken voor de aanleg en het onderhoud van de heesters- en bloemenborders. Het is een unieke methode voor een geslaagde tuin zonder chemicaliën. Het concept biedt verschillende producten die gezamenlijk of afzonderlijk gebruikt kunnen worden:

0,5 kg EM® Keramiekpoeder per jaar per 100 m2 (indien mogelijk oppervlakkig in harken)
1 -2 liter Microferm per jaar per 100 m2 Microferm 1/100 verdunnen met water en aangieten of vernevelen in een- of meerdere malen per groeiseizoen op de planten en of de bodem

Kleimineralen, Zeeschelpenkalk, Bokashi, Mest Best en EM® Keramiekpoeder bovenop de plantenborder aanbrengen voordat het gaat regen. Bij het planten van nieuwe planten kunnen deze producten oppervlakkig worden ingewerkt en/of gemengd worden met de aarde van de plantput. In zandgronden kunnen grotere hoeveelheden Kleimineralen worden verwerkt. Microferm moet je met 1 op 100 liter water verdunnen en sproeien of aangieten liefst bij regen of regenachtig weer. Je kunt de aanbevolen hoeveelheid verdelen over meerdere keren.

Fruitbomen
De producten van het Agriton Home & Garden assortiment zijn ook goed toepasbaar voor het natuurlijk onderhoud van fruitbomen. Home & Garden biedt verschillende producten die gezamenlijk of afzonderlijk gebruikt kunnen worden.

Richtlijn:

0,5 kg EM® Keramiekpoeder per jaar per 100 m2.
1 -2 liter Microferm per jaar per 100 m2.
Microferm 1/100 verdunnen met water en besproeien of vernevelen in een- of meerdere malen per groeiseizoen op de planten en of de bodem.

De Kleimineralen, Zeeschelpenkalk, Bokashi, Mest Best en EM-keramiekpoeder op de aarde aanbrengen voordat het gaat regen.

Bij het planten van nieuwe fruitbomen kunnen deze producten oppervlakkig worden ingewerkt en/of gemengd worden met de aarde van het plantgat. In zandgronden kunnen grotere hoeveelheden Kleimineralen worden verwerkt.

Microferm moet men 1/100 met water verdunnen en sproeien of aangieten. Je kan de aanbevolen hoeveelheid verdelen en in meerdere keren gebruiken.

Gazon

Onderhoud en/of aanleg van een gazon
Voor de aanleg en een natuurlijk onderhoud van het gazon bieden de producten van Agriton Home & Garden een goed systeem met verschil­lende mogelijkheden en combinaties. Hieronder een algemene richtlijn met mogelijkheden en hoeveelheden:

0,5 kg EM® Keramiekpoeder per jaar per 100 m2 (indien mogelijk oppervlakkig in harken).
1 -2 liter Microferm per jaar per 100 m2.
Microferm 1/100 verdunnen met water en besproeien of vernevelen in een- of meerdere malen per groeiseizoen op de planten en of de bodem.

Je kan Edasil Kleimineralen, Aegir Zeeschelpenkalk, Bokashi en/of Mest Best en EM-keramiekpoeder bovenop het bestaande grasveld aanbrengen voordat het gaat regen. Bij aanleg van een gazon kunnen deze producten oppervlakkig worden ingewerkt ongeveer twee weken voor zaaien. In zandgronden kunnen grotere hoeveelheden Edasil Kleimineralen worden verwerkt.
Microferm verdunnen 1/100 met water en sproeien en/of begieten liefst bij regen of regenachtig weer. Je kan de aanbevolen hoeveelheid verdelen over meerdere keren.

Vijver

Met het warme weer stijgt ook de temperatuur van het vijverwater en wordt de groei van micro-organismen geactiveerd. Om een goede waterkwaliteit te bevorderen en de planten te voorzien van de noodzakelijke voedingsstoffen kunt u verschillende dingen doen.

Om het natuurlijk evenwicht van het water te bevorderen kunt u Microferm verdelen. De Effectieve Micro-organismen in Microferm helpen bij de omzetting van organisch materiaal (bodemslib, uitscheiding van vissen) naar voedingstoffen voor de vijverplanten en voorkomen zo rotting. In vijvers met een zwak microbieel klimaat worden de geproduceerde tussenproducten (ammoniak en nitriet) traag omgezet. Het is van groot belang dat deze stoffen in lage concentratie voorkomen. Ammoniak en nitriet hebben namelijk een negatieve invloed op de gezondheid van vissen. Met Microferm voegt u gezonde micro-organismen toe aan uw vijver. Ammoniak en nitriet worden zo sneller geneutraliseerd en het gevormde nitraat dat als eindproduct ontstaat, blijkt een ideale voedingsbron voor vijverplanten. Er ontstaat een biologisch evenwicht waardoor de waterkwaliteit verbeterd wordt.

Veel slib op de bodem werkt negatief op de waterkwaliteit. Maak daarom regelmatig gebruik van de EM® Vijverballen. Deze speciale gefermenteerde ballen bevorderen een goede microbiële diversiteit in het vijverwater. De EM® Vijverballen werpt u in het water, zinken op de bodem en lossen langzaam op. De EM® in de vijverballen verteren het slib en draagt bij aan het herstel van een goede balans. Bij voorkeur in het voorjaar toepassen.

Voeg daarnaast regelmatig Ægir Zeeschelpenkalk toe om de weerkaatsing van het zonlicht aan te passen.

Richtlijn:

Als u last heeft van algengroei in de vijver, dan kunt u ook EM® Vijver (0,5 l/10m3) toevoegen. EM® Vijver bevat een hoge concentratie aan fototrofe bacteriën die in competitie treden met de algen.

TIP: Een UV lamp werkt desinfecterend en hebben dus ook een negatieve werking op de effectieve micro-organismen aanwezig in de Microferm!
Last van draadalg? Strooi wat Edasil Kleimineralen over de vijver. Het water is een tijdje wat troebel, maar zinkt vanzelf naar de bodem.

Zwembad

Met EM® kan op een natuurlijk manier de kwaliteit van het zwemwater op peil worden gehouden. Dit kan met EM® Keramiek holle grijze pijpjes en Wipe & Clean Classic.

Onderstaande adviezen zijn slechts richtlijnen. Observeer het water in uw zwembad aandachtig (op geur, kleur en helderheid) en pas de dosering hierop aan.

Bij gebruik van het EM® systeem in zwembaden mag men niet verwachten dezelfde helder blauwe kleur van het zwembad te krijgen als bij het gebruik van chloor. Het water blijft echter wel fris en door de bacteriën min of meer zelfreinigend. Bij een natuurlijk onderhouden systeem kan er aan de wanden algengroei ontstaan. Dit is eenvoudig te reinigen. Hoe ga je te werk?

EM® Keramiek
Bij kleine zwembaden of een jacuzzi wordt 1 kg EM® Keramiek op 1000 liter (1 m³) water geadviseerd. Plaats de keramiek in de filterbehuizing boven op het zand (keramiekpijpjes in het netje laten!). Bij grotere watervolumes wordt er gewerkt met 1 á 2 kg EM Keramiek bij 10 m3. Bij grote zwembaden kan het zijn dat er onvoldoende ruimte boven in het filterhuis is om de keramiek te plaatsen. In een dergelijke situatie is het raadzamer een EM- keramiek waterverbeteraar tussen het pompsysteem te plaatsen.

Wipe & Clean Classic
De startdosering is 1 liter Wipe&Clean per 1000 – 4000 (1-4 m³) liter water. Gedoseerd toevoegen. De onderhoudsdosering is vervolgens afhankelijk van de buitentemperatuur:

 • – < 10 °C : 1 liter Wipe&Clean per 10 m³ per 2 maanden.
 • – 10 tot 15 °C : 1 liter per 10 m³ per maand.
 • – 15 tot 25 °C : 1 liter per 10 m³ elke tweede week.
 • – Bij nog hogere temperaturen kan het zelfs raadzaam zijn om 1 liter per 10 m³ per week te gaan doseren.

Ook kunt u Ægir Zeeschelpenkalk bij het filter toevoegen. Het water wordt er doorheen geleid en bevordert de helderheid van het water.

De verschillende filtersystemen, de ligging van het zwembad en de hoeveelheid organisch materiaal die door gebruik in het water terecht komen kunnen invloed hebben op de kwaliteit van het water.