Moestuin & siertuin


Vitale gewassen en planten groeien alleen op een vitale bodem. Met onze aanpak creëer je deze vitale bodem. Een bodem met een goede structuur die gevuld is met voedingsstoffen, een rijk en actief bodemleven heeft en waar ziekten minder kans krijgen.

Agriton is voorloper met een werkwijze voor natuurlijk en duurzaam (moes)tuinieren. Wij werken uitsluitend met effectieve en natuurlijk producten die passen in onze visie op een toekomstbestendige bodemvruchtbaarheid. Het Agritonsysteem verbetert de bodemvruchtbaarheid en structuur van alle gronden.

Edasil Kleimineralen draagt samen met micro-organismen en organisch materiaal bij aan een onmisbare bodemsubstantie namelijk het “kleihumus complex”. Het kleihumus complex zorgt o.a. voor; pH buffering, regulering van fosfaat en sulfaat, het uitwisselen van voedingsstoffen voor de planten tot zelfs vocht-, lucht- en warmtehuishouding in de bodem. Lees meer over Edasil Kleimineralen.

Aegir Zeeschelpenkalk (granulaat) zit boordevol essentiële sporenelementen die van groot belang voor de vitaliteit van de bodem. Aegir lost langzaam op in de bodem, de pH stijgt langzaam en voorkomt schommelingen. Een te snelle pH stijging door bijv. kalkmelen kan het bodemleven beschadigen! Als de pH van de bodem laag (zuur) is dan worden verschillende voedingsstoffen gebonden in de bodem en kan de plant deze niet meer opnemen. Lees meer over Aegir Zeeschelpenkalk.

Vulkamin granulaat wordt veelal gebruikt om een tekort aan sporenelementen op te lossen. Door de langzame afgifte van het granulaat worden de nodige elementen geleidelijk en naar behoefte opgenomen door de bodem. Met slechts een minimale gift van sporenelementen wordt een belangrijke ondersteuning gegeven om bodem en plant vitaal te houden. Zo wordt het bodemleven gevoed, kan het gewas beter groeien en wordt de plant geholpen bij de bouw van enzymen, vitaminen en essentiële aminozuren. Lees meer over Vulkamin Granulaat.

Bokashi strooisel is een gemakkelijk toepasbare kant-en-klare Bokashi voor op de bodem. Het strooisel wordt gevormd door de fermentatie van stromeel en appelpulp door Effectieve Micro-organismen. In de bodem zorgt het voor efficiëntere omzetting van organisch materiaal en verhoogt het de biodiversiteit. Daarnaast vormt het een ideale voedingsbron voor micro-organismen die erop aanwezig zijn. Lees meer over Bokashi strooisel.

MestBest is een natuurlijke meststof en bevat voedingsstoffen voor de plant en het bodemleven. Samen met Bokashi, het bodemleven draagt MestBest bij aan een optimaal klei-humus-complex. Hierin worden voedingstoffen en vocht gebonden waardoor de plant zich optimaal kan voeden. Lees meer over MestBest.

Microferm activeert de (her)activatie van het bodemleven. Door meer biodiversiteit in te brengen hebben ziekteverwekkers geen of weinig kans en ontstaat er een weerbare bodem. Lees meer over Microferm.

EM-Keramiekpoeder Super Cera C vermindert de oppervlaktespanning als het in contact komt met water. Door de antioxiderende werking wordt rotting geremd en worden effectieve micro-organismen ondersteund in hun werk om een natuurlijk evenwicht in het water te bevorderen. Strooi bij het planten van jonge planten, plantgat met EM-keramiekpoeder. Dit zorgt ervoor dat de jonge planten vanaf het begin optimaal worden versterkt, ze groeien gelijkmatig en wortelen beter. Meng 1-2 % poeder van het gewicht of volume door bijvoorbeeld potgrond. Zeef de poeder zorgvuldig over een fijne zeef voordat het wordt gemengd. Lees meer over EM® Keramiekpoeder Super Cera C.

Dosering
Elke bodem is anders! Daarom zijn onderstaande doseringen een richtlijn per 100m2 per jaar:

 • 10 kg Edasil Kleimineralen
 • 10 kg Aegir Zeeschelpenkalk
 • 10 kg Vulkamin Oergesteentegranulaat
 • 50 kg Bokashi
 • 40 liter Mest Best
 • 1-2 liter Microferm


Tips

 • Edasil, Ægir, Vulkamin, Bokashi en MestBest lichtjes inwerken of bovenop de grond aanbrengen.
 • Tijdens het groeiseizoen is het goed de producten tussen de rijen groenten lichtjes in te werken.
 • Werk oppervlakkig in twee weken voor het zaaien/planten bij aanleg van een nieuw gazon of plantenborder.
 • Microferm 1/100 verdunnen met water en aangieten of vernevelen in een- of meerdere malen per groeiseizoen op de planten en of de bodem.
 • Bij het planten en/of zaaien van groenten breng je de Bokashi 14 dagen vooraf in de bodem. Zo geef je de bodem de tijd om de lage zuurtegraad van de Bokashi te neutraliseren.
 • Je kunt het ook mengen met de aarde van de plantput.
 • Op zandgronden kunnen grotere hoeveelheden Edasil Kleimineralen en Mest-Best worden verwerkt.

Bij het planten van nieuwe fruitbomen kunnen deze producten oppervlakkig worden ingewerkt en/of gemengd worden met de aarde van het plantgat.