Weidebeheer

Een goede bodemvruchtbaarheid produceert voldoende gezonde voeding, waardoor de natuurlijke weerstand in bodem, dier en mens wordt verhoogd en ziekten minder kans krijgen zich te ontwikkelen. Ons systeem verbetert de bodemvruchtbaarheid en structuur van zand,- klei- en veengronden, met als resultaat dat in alle grondsoorten de water- en luchthuishouding wordt verbeterd en het bodemleven wordt gestimuleerd.

  • Vulkamingranulaat wordt veelal gebruikt om een tekort aan sporenelementen op te lossen. Door de langzame afgifte van het granulaat worden de nodige elementen geleidelijk en naar behoefte opgenomen door de bodem. Met slechts een minimale gift van sporenelementen wordt een belangrijke ondersteuning gegeven om bodem en plant vitaal te houden. Zo wordt het bodemleven gevoed, kan het gewas beter groeien en wordt de plant geholpen bij de bouw van enzymen, vitaminen en essentiële aminozuren.
  • Edasil Kleimineralen draagt samen met micro-organismen en organisch materiaal bij aan een onmisbare bodemsubstantie namelijk het “kleihumus complex”. Het kleihumus complex zorgt o.a. voor; pH buffering, regulering van fosfaat en sulfaat, het uitwisselen van voedingsstoffen voor de planten tot zelfs vocht-, lucht- en warmtehuishouding in de bodem.
  • Aegir Zeeschelpenkalk (granulaat) zit boordevol essentiële sporenelementen die van groot belang voor de vitaliteit van de bodem. Aegir lost langzaam op in de bodem, de pH stijgt langzaam en voorkomt schommelingen. Zo wordt de groei van het bodemleven gestimuleerd wat zorgt voor optimale omstandigheden voor plantengroei. Een te snelle pH stijging kan het bodemleven beschadigen. Als de pH van de bodem laag (zuur) is dan worden verschillende voedingsstoffen gebonden in de bodem en kan de plant deze niet meer opnemen. Door de pH te optimaliseren met Aegir Zeeschelpenkalk kun je verzuring tegengaan.
  • Microferm de vertering van mest op het weiland helpen stimuleren. Ook leidt het gebruik van de Effectieve Micro-organismen naar een (her)activatie van het bodemleven.

Richtlijnen voor onderhoudsdosering:
• Vulkamin granulaat: 300 kg per hectare.
• Edasil Kleimineralen: 300 kg per hectare.
• Aegir Zeeschelpenkalk: 500 kg per hectare per 3 jaar.
• Microferm: 100 liter per hectare per jaar opgesplitst in verschillende behandelingen (20 liter Microferm per behandeling verdund in 500 – 1000 liter water).