Paarden, geiten en schapen

Equibiome is een concept dat speciaal voor de paardenhouderij is ontwikkeld en waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-dier-mest centraal staat. Het omvat weidebeheer, behandeling voor de stal en omgeving, de potstal, voeding en verzorging van het paard zelf. Lees meer in onze uitgebreide brochure Equibiome.

Lees hier meer over weidebeheer, potstal, Bokashi maken van mest, voeding & (hoef)verzorging en het wassen van paarden.

Weidebeheer

Wij geloven dat een bestendige bodemvruchtbaarheid centraal moet staan. Hierbij besteden we aandacht aan de fysische, chemische en biologische processen. Een goede bodemvruchtbaarheid produceert voldoende gezonde voeding, waardoor de natuurlijke weerstand in bodem, dier en mens wordt verhoogd en ziekten minder kans krijgen zich te ontwikkelen. Ons systeem verbetert de bodemvruchtbaarheid en structuur van zand,- klei- en veengronden, met als resultaat dat in alle grondsoorten de water- en luchthuishouding wordt verbeterd en het bodemleven wordt gestimuleerd.

Vulkamin granulaat wordt veelal gebruikt om een tekort aan sporenelementen op te lossen. Door de langzame afgifte van het granulaat worden de nodige elementen geleidelijk en naar behoefte opgenomen door de bodem. Met slechts een minimale gift van sporenelementen wordt een belangrijke ondersteuning gegeven om bodem en plant vitaal te houden. Zo wordt het bodemleven gevoed, kan het gewas beter groeien en wordt de plant geholpen bij de bouw van enzymen, vitaminen en essentiële aminozuren. Lees meer over Vulkamingranulaat.

Edasil Kleimineralen draagt samen met micro-organismen en organisch materiaal bij aan een onmisbare bodemsubstantie namelijk het “kleihumus complex”. Het kleihumus complex zorgt o.a. voor; pH buffering, regulering van fosfaat en sulfaat, het uitwisselen van voedingsstoffen voor de planten tot zelfs vocht-, lucht- en warmtehuishouding in de bodem. Lees meer over Edasil Kleimineralen.

Aegir Zeeschelpenkalk (granulaat) zit boordevol essentiële sporenelementen die van groot belang voor de vitaliteit van de bodem. Aegir lost langzaam op in de bodem, de pH stijgt langzaam en voorkomt schommelingen. Zo wordt de groei van het bodemleven gestimuleerd wat zorgt voor optimale omstandigheden voor plantengroei. Een te snelle pH stijging kan het bodemleven beschadigen. Als de pH van de bodem laag (zuur) is dan worden verschillende voedingsstoffen gebonden in de bodem en kan de plant deze niet meer opnemen. Door de pH te optimaliseren met Aegir Zeeschelpenkalk kun je verzuring tegengaan. Lees meer over Aegir Zeeschelpenkalk.

Microferm de vertering van mest op het weiland helpen stimuleren. Ook leidt het gebruik van de Effectieve Micro-organismen naar een (her)activatie van het bodemleven. Lees meer over Microferm.

Richtlijnen voor onderhoudsdosering:
• Vulkamin granulaat: 300 kg per hectare.
• Edasil Kleimineralen: 300 kg per hectare.
• Aegir Zeeschelpenkalk: 500 kg per hectare per 3 jaar.
• Microferm: 100 liter per hectare per jaar opgesplitst in verschillende behandelingen (20 liter Microferm per behandeling verdund in 500 – 1000 liter water).


Potstal

Het stalmanagement maakt een belangrijk deel uit van het kringloopconcept dat Agriton nastreeft. Met een goed opgebouwde biostal bespaar je op beddingmateriaal en werkuren. De infectiedruk ligt lager dan in een klassieke stal en de gefermenteerde mest bevat tot twee keer meer voedingswaarde dan gecomposteerde mest.

Hoe start je een biostal op?
Maak eerst de keuze tussen het ‘uitmesten’ of ‘potstal’ principe. de opstart is gelijklopend, maar de  handelingen nadien verschillen. Bij uitmesten gaat men fermenteren op de mesthoop, bij een potstal gebeurt dit in de stal zelf. In een potstal trappen de paarden de mest aan waardoor er zuurstofarme omstandigheden gecreëerd worden. Zo kan de fermentatie in de potstal opgestart worden.

Werkwijze opstart:

  1. Vernevel Microferm op de stalvloer.
  2. Breng een laag strooisel aan (stro, hennep, vlaslemen…). Gebruik liever geen houtachtig materiaal omdat dit moeilijker fermenteert.
  3. Breng een laagje Vulkamin aan voor vochtabsorptie.
  4. Breng een laag beddingmateriaal aan (tarwestro, olifantsgras…).
  5. Vernevel Microferm over het beddingmateriaal.

Werkwijze onderhoud:

6. Afhankelijk van het gekozen systeem worden de mestbollen al dan niet dagelijks verwijderd. In beide gevallen wordt er dagelijks nieuw beddingmateriaal voorzien en wordt het beddingmateriaal tweemaal per week met Vulkamin bestrooid om de natte plekken te behandelen.
7. Vernevel drie maal per week Microferm over het beddingmateriaal.

Dosering voor 12 m2

Vulkamin
– Start: 3 kg/12 m2
– Onderhoud: 500-750 gr verdelen op natte plekken

Microferm
– 50 ml Microferm + 950 ml water (5% oplossing)
– Twee keer per week vernevelen


Bokashi maken van mest

Mest van bijvoorbeeld paarden, geiten en schapen is zeer geschikt om Bokashi van te maken. Bokashi is Japanse voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Fermentatie is een eeuwenoude bewaringstechniek waarbij de organische materie onder zuurstofarme omstandigheden door Effectieve Micro-organismen wordt voorverteerd. Dit resulteert in hoogwaardige humus, rijk aan voedingsstoffen en bio- actieve stoffen.

Bokashi:
• Geeft optimale voeding voor het bodemleven.
• Verhoogt de organische stofbalans.
• Bespaart op afvoerkosten.
• Stimuleert hergebruik van nutriënten op eigen erf.

Werkwijze
Gebruik voor 1 ton verse stalmest:
– 2 liter Microferm (verdund met circa 10 liter water (afhankelijk van het droge stof gehalte).
– 12 kg Edasil Kleimineralen
– 12 kg Ægir Zeeschelpenkalk

Er zijn verschillende manieren om een Bokashihoop op te bouwen:

Werk in lagen (zoals lasagne). Verdeel de Microferm, Edasil kleimineralen en Aegir Zeeschelpenkalk) gelijkmatig. Zorg voor voldoende vochtigheid en dek de hoop luchtdicht af. Laat het materiaal minimum 8 tot 10 weken luchtdicht fermenteren. Na afloop kan de Bokashi worden uitgereden over de weide. Daar wordt het organisch materiaal makkelijk opgenomen door het bodemleven en voedt de bodem.

Werk met de sleufsilo. Behandel de Bokashi hoop hetzelfde als een mesthoop. Voeg systematisch mest toe en sluit de hoop telkens opnieuw luchtdicht af. Door elke keer Microferm over het vers aangevoerde materiaal te vernevelen en Edasil en Aegir toe te voegen wordt de kwaliteit van de Bokashi opgewaardeerd.In het voor- en najaar uitrijden op het land. Bokashi is niet schadelijk voor paarden. Om het gras en de zode de tijd te geven zich te herstellen, wordt er wel aangeraden de dieren van het weiland te halen.

Aandachtspunten:

  • Fermentatie is een zuurstofarm proces, de hoop netjes luchtdicht afdekken is een zeer belangrijk!
  • Houtkrullen zijn minder geschikt om Bokashi te maken.

Bij te droog ingangsmateriaal kunnen de bacteriën zich niet goed verdelen. Bij te nat materiaal treedt rotting op. Controleer de vochtigheid van de hoop door wat materiaal met de hand fijn te knijpen. Het moet licht vochtig zijn en geen water uitkomen. Pas eventueel de hoeveelheid water bij de verdunning van Microferm aan.


Voeding & verzorging


Proferm is een ideale aanvulling op het dagelijkse voeder van eenmagigen (herbivoren). Het ontstaat door de gecontroleerde fermentatie van speltzemelen door Effectieve Micro-organismen.

De combinatie van pre- en probiotica in levende vorm zorgt ervoor dat er heel wat interessante stofwisselingsproducten in Proferm aanwezig zijn; antioxidanten, organische zuren en andere bio- actieve stoffen. Deze zorgen ervoor dat er naast een verhoogde voederopname en –verteerbaarheid ook een verhoogde smakelijkheid van het voeder optreedt. De algemene conditie en weerbaarheid van het dier nemen toe alsook wordt de darmflora versterkt.
Dosering: 50 gram per paard per dag

Eigenschappen van Proferm:
– Helpt de darmflora te herstellen na diarree
– Verhoogt de smakelijkheid, voederopname en vertering
– Verbetert de algemene conditie en afweer
– Kan standaard gemengd worden in paardenvoeders

Syn-Vital is een gefermenteerd voederadditief op basis van Effectieve Micro-organismen gefermenteerde tarwezemelen. In tegenstelling tot gedroogde probiotica bevat Syn-vital nog levende micro-organismen en hun stofwisselingsproducten; antioxidanten en andere bioactieve stoffen. Het zijn deze stoffen die een positieve bijdrage leveren tot de opname en verteringsprocessen en daardoor als gezondheid bevorderend worden gezien.
Dosering: 15 – 25 gram per kleinvee (schaap of geit) per dag

Bionit-S
Veel van de voornaamste klachten bij paarden zijn gerelateerd aan hoeven en gewrichten. Veelal is dat een gevolg van een tekort aan silicium.
Silicium is van wezenlijk belang voor het aanmaken van collageenvezels die mede het kraakbeen vormen. Een tekort aan silicium betekent dus ook een tekort aan collageen en dat is nu juist de lijmstof die de moleculen van ons kraakbeen bijeen moet houden. De opbouw van meer bindweefsel (meer collageen) heeft ten gevolge dat banden, kapsels en pezen sterker worden, alsmede ook het bot sterker wordt (grotere botdichtheid).
Dosering: 50 gram/dag mee met de voeding

EM®-Keramiekpijpjes
Stilstaand water gaat snel onaangenaam ruiken. Dit is ook het geval bij het drinkwater van dieren. Het gebruik van de EM Keramiekpijpjes helpt het water langer dynamisch te houden, waardoor het langer vers en lekker blijft.

Himalaya Liksteen
Himalayazout is de ideale, pure zoutbron voor uw dier. Het bevat in haar natuurlijke vorm een veelvoud aan mineralen en sporenelementen. Deze kunnen zeer goed worden opgenomen en helpen het lichaam te ontgiften. Tegelijkertijd worden de reserves aan mineralen en sporenelementen aangevuld.


Verzorging hoef & huid


Bionit-S
bevat veel opneembaar silicium en helpt bij de opbouw van collageenvezels en sterker kraakbeen en botten. Veel van de voornaamste klachten bij paarden zijn gerelateerd aan hoeven en gewrichten. Veelal is dat een gevolg van een tekort aan silicium.

Prominent hoefgel is 100% natuurlijke gel met EM voor paarden en helpt de flora op de hoef te versterken. Een bezetting met een goede microflora helpt zaken als rotstraal en andere hoefproblemen te voorkomen.

Prominant Huidspray is 100% natuurlijke spray met EM voor paarden en helpt de huidflora te versterken. Het sprayen van Effectieve Micro-organismen over de vacht kan het ontwikkelen van tal van huidproblemen helpen voorkomen. In de winterperiode bijvoorbeeld uw paard onder deken geregeld ‘behandelen’ is zeker een aanrader!

Wipe&Clean is een 100% natuurlijk schoonmaakmiddel gebaseerd op Effectieve Micro-Organismen. Het biedt efficiënte reinigingskracht en is volledig onschadelijk voor de natuur en absoluut veilig voor bodem, plant, mens en paard.


Wassen van paarden

Traditionele shampoos zijn een aanslag op de paardenhuid en z’n flora. De zoute eigenschappen drogen de huid uit en de huidflora wordt verstoord. Dit heeft tal van aandoeningen tot gevolg. Wassen met Wipe & Clean voorkomt huidproblemen en herstelt de huidflora.
Dosering: 100 ml Wipe & Clean op 10 l water. Zacht inmasseren, naspoelen is geen must. Kan ook perfect via de Dosatron of Venturi met het water uit de slang worden voorzien.

Hogedrukreiniger
Giet Wipe & Clean puur in het voorziene detergentenreservoir* bij het reinigen van de stallen met een hogedrukreiniger. Zo zullen alle oppervlakten bezet worden met een opbouwende microbiële flora. Niet-verwijderd organisch vuil (huidsmeer, mest…) wordt dan gebruikt voor de vermenigvuldiging van deze organismen. Het stalklimaat wordt positief beïnvloedt en de infectiedruk daalt.
*wanneer geen reservoir voorzien is, kan Wipe & Clean perfect via de Dosatron of Venturi in het water worden voorzien in de correcte verhouding

Reinigen in en rond de stal
Wipe & Clean kan gebruikt worden ter vervanging van de traditionele schoonmaakproducten. De organische zuren lossen biofilms op terwijl de geproduceerde alcoholen licht ontvettend werken. De opbouwende microbiële flora zal zich vestigen op de oppervlakten waardoor de hygiëne positief wordt beïnvloedt.
Dosering: 100 ml Wipe & Clean op 10 l water

Wassen van dekens zadeldoeken etc.
De omstandigheden van paarden onder deken zijn ideale broeihaarden voor schimmels: vochtig, warm en donker. Door de dekens preventief te wassen met Wipe & Clean wordt het dominantieprincipe toegepast. Slechte schimmels krijgen de mogelijkheid niet te ontwikkelen. Ook het wassen van zadeldoeken en ander stalmateriaal met Wipe & Clean helpt bij de opbouw van een goede microbiële flora ter preventie van (huid)aandoeningen.
Dosering: giet 10 – 30 ml Wipe & Clean in het voorziene naspoelvakje van de wasmachine. Zo komt Wipe & Clean niet in contact met het traditionele wasmiddel (wat de werking zou teniet doen).