Vijver

Met het warme weer stijgt ook de temperatuur van het vijverwater en wordt de groei van micro-organismen geactiveerd. Om een goede waterkwaliteit te bevorderen en de planten te voorzien van de noodzakelijke voedingsstoffen kunt u verschillende dingen doen.

Om het natuurlijk evenwicht van het water te bevorderen kunt u Microferm verdelen. De Effectieve Micro-organismen in Microferm helpen bij de omzetting van organisch materiaal (bodemslib, uitscheiding van vissen) naar voedingstoffen voor de vijverplanten en voorkomen zo rotting.
In vijvers met een zwak microbieel klimaat worden de geproduceerde tussenproducten (ammoniak en nitriet) traag omgezet. Het is van groot belang dat deze stoffen in lage concentratie voorkomen. Ammoniak en nitriet hebben namelijk een negatieve invloed op de gezondheid van vissen. Met Microferm voegt u gezonde micro-organismen toe aan uw vijver. Ammoniak en nitriet worden zo sneller geneutraliseerd en het gevormde nitraat dat als eindproduct ontstaat, blijkt een ideale voedingsbron voor vijverplanten. Er ontstaat een biologisch evenwicht waardoor de waterkwaliteit verbeterd wordt.

Veel slib op de bodem werkt negatief op de waterkwaliteit. Maak daarom regelmatig gebruik van de EM® Vijverballen. Deze speciale gefermenteerde ballen bevorderen een goede microbiële diversiteit in het vijverwater. De EM® Vijverballen werpt u in het water, zinken op de bodem en lossen langzaam op. De EM® in de vijverballen verteren het slib en draagt bij aan het herstel van een goede balans. Bij voorkeur in het voorjaar toepassen.

Voeg daarnaast regelmatig Ægir Zeeschelpenkalk toe om de weerkaatsing van het zonlicht aan te passen.

Algemene richtlijn voor een gezonde vijver:

Algen
Als u last heeft van algengroei in de vijver, dan kunt u ook EM® Vijver (0,5 l/10m3) toevoegen. EM® Vijver bevat een hoge concentratie aan fototrofe bacteriën die in competitie treden met de algen.
Last van draadalg? Strooi wat Edasil Kleimineralen over de vijver. Het water is een tijdje wat troebel, maar zinkt vanzelf naar de bodem.

TIP
Een UV lamp werkt desinfecterend en hebben dus ook een negatieve werking op de effectieve micro-organismen aanwezig in de Microferm!