Edasil Kleimineralen

Kleimineralen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de bodemstructuur. Bodemstructuur verwijst naar de manier waarop de deeltjes in de bodem (zoals zand, klei en slib) bij elkaar worden gehouden en georganiseerd zijn. Dit heeft invloed op de lucht- en waterdoorlatendheid van de bodem, evenals op de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten en de mate van bodemerosie.

Edasil Kleimineralen hebben van nature een grote oppervlakte en een groot bindend vermogen. Dit betekent dat ze water en voedingsstoffen aan zich kunnen binden, waardoor deze beschikbaar worden voor planten. Edasil Kleimineralen kunnen ook andere deeltjes aan zich binden en zo de vorming van aggregaten bevorderen, waardoor de bodemstructuur wordt verbeterd.

Een goede bodemstructuur, geholpen door kleimineralen, zorgt voor een betere luchtcirculatie en waterdoorlatendheid in de bodem, waardoor plantenwortels gemakkelijker kunnen doordringen en voedingsstoffen kunnen opnemen. Het helpt ook om bodemerosie te verminderen door de bodem vast te houden en te beschermen tegen water- en windverplaatsing.

Kleimineralen vormen samen met, micro-organismen, organisch materiaal, tot zelfs zandkorrels, een onmisbare bodemsubstantie namelijk het “kleihumus complex”. Het kleihumus complex zorgt o.a. voor; pH buffering, regulering van fosfaat en sulfaat, het uitwisselen van voedingsstoffen voor de planten tot zelfs vocht-, lucht- en warmtehuishouding in de bodem. Kleimineralen heeft een pH (zuurgraad) van 7-8, bevat 6-8% vocht en het kan tot 135% water absorberen.

Toepassing

Verdeel ca. 10 kg Edasil kleimineralen per 100m² per jaar.
Lichtjes inwerken.

Verkrijgbaar in 3 kg en 25 kg zakken.