EM®Vijver

Bij teveel algenvorming in de vijver kan de werking van Effectieve Micro-organismen versterkt worden door EM®Vijver toe te voegen. EM® Vijver bevat een hoge concentratie aan fototrofe bacteriën die in competitie gaan met de algen.

Toepassing
0,5 liter EM® Vijver / 10 m3 (10.000 liter) water in combinatie met 10 liter Microferm / 10m3.
Vijvers met vissen en andere waterdieren een lagere dosering: 1 liter Microferm per 10 m3 en gefaseerd toedienen.

Lees hier (onder het kopje Vijver) meer over de behandeling voor een gezonde vijver.