EM® Vijverballen

Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk om het rottende slib van de bodem van de vijver te verwijderen. De effectieve micro-organismen (EM®) in de vijverballen verteren het slib en dragen bij aan een betere balans in de vijver. Nadat u de EM® Vijverballen in de vijver gegooid hebt, zinken ze naar de bodem waar ze langzaam oplossen.

De vijverballen werken in op verschillende onderdelen van uw vijver, maar hoofdzakelijk op de bodem. De waterkwaliteit verbetert en er kan een goede microbiële flora ontwikkelen in de vijver wat de vitaliteit en gezondheid van de vissen sterk bevordert. EM® Vijverballen zijn vriendelijk voor mens, dier en plant. Een natuurlijke oplossing om het biologisch evenwicht te herstellen. EM® Vijverballen zijn 100% natuurlijk en bevatten onder meer Edasil kleimineralen, Bokashi, Microferm en EM® Keramiekpoeder.

Toepassing

  • Werp de EM® Vijverballen in het water
  • 1 bal per 1-2 m² bodemoppervlakte
  • Toepasbaar in voor- tot najaar

EM® Vijverballen zijn per 8 of 50 stuks verkrijgbaar