EM® Vijverballen

EM® Vijverballen leveren een goede microbiële diversiteit in het vijverwater en behoren tot de biologische waterverbeteringsmiddelen.

De met Effectieve Micro-organismen gefermenteerde vijverballen zijn een combinatie van o.a. Edasil kleimineralen, Bokashi, Microferm en EM® Keramiekpoeder.

Nadat u de EM® Vijverballen in de vijver gegooid hebt, zinken ze naar de bodem waar ze langzaam oplossen. De vijverballen werken in op verschillende onderdelen van uw vijver, maar hoofdzakelijk op de bodem. Zo zien we een reductie van het bodemsediment optreden. Door dit proces verbetert de waterkwaliteit aanzienlijk. Bovendien kan er zich een goede microbiële flora ontwikkelen in de vijver wat de vitaliteit en gezondheid van de vissen sterk bevordert.

Toepassing
Verdeel 1 Bokashi vijverbal per 1-2 m2 bodemoppervlakte. Toepasbaar in voor- tot najaar.

EM® Vijverballen zijn per 8 of 50 stuks verkrijgbaar