EM5

EM5 wordt gebruikt om ziekten en plagen in gewassen te voorkomen, maar hoofdzakelijk om schadelijke insecten te weren. EM5 werkt als een repellant, het weert bepaalde insecten af. Het doodt de insecten niet, verdrijft ze. Dit komt door de vluchtige componenten in EM5. Het is echter niet selectief, dus ook hommels en bijen kunnen geweerd worden met EM5. Echter het doodt ze niet. Bij puur of zeer geconcentreerd gebruik kan het wel o.a. luizen doden. Dit komt door de lage pH van EM5.

EM5 is geen chemisch gewasbeschermingsmiddel en is niet giftig. Alhoewel het toepassen van chemische middelen snelle resultaten heeft, zijn ze schadelijk voor de planten en de bodem. Op lange termijn kunnen de effecten van chemische middelen rampzalig zijn, niet alleen voor het milieu, maar voor de gezondheid. Chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om een probleem met kracht en met snelheid op te lossen, ze worden gebruikt met specifieke intervallen (symptoom). EM5 wordt toegepast vanaf het tijdstip van planten, dus voordat enige ziekte of plaag zich ontwikkelt (oorzaak).

EM5 heeft geen schadelijke bijwerking, zelfs niet bij overmatig gebruik. EM5 verbetert de weerstand van de plant door de absorptie van EM5. Het niveau van anti-oxidatie neemt daardoor toe. Anti-oxidatie is het vermogen om ziekten en plagen te onderdrukken, waardoor de immuniteit van de plant toeneemt.

Ondanks dat EM5 enige tijd nodig heeft om zijn werk te doen, afhankelijk van bodem en soort gewas, heeft EM5 een gunstige invloed op het milieu, de bodem en de plant. Een goede bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid bevorderen een gezonde en sterke oogst die zichzelf tegen ziekten en plagen beschermt.

Toepassing

– EM5 verdunnen in water met een dosering van 1 theelepel EM5 op 1 liter water (1:500 – 1:1000). Vervolgens besproeit u de planten hiermee.
– Na het kiemen beginnen met het spuiten van EM5, voordat ziekten en plagen zich voordoen (preventief beschermend).
– Spuit ‘s morgens en na hevige regenval.
– EM5 regelmatig toedienen (eens in de week bij bestaande populatie van insecten op de plant. Ter preventie, eens per 4 weken).
– Bij ziekten of plagen, moet EM5 dagelijks worden gesproeid totdat het probleem verdwijnt. EM5 kan daarna één of twee keer per week, direct op de planten worden gespoten.