Wat zijn EM® Vijverballen?

EM® Vijverballen zijn gefermenteerde ballen ter grootte van een tennisbal. Het bestaat uit Effectieve Micro-organismen (EM®) met onder meer Edasil kleimineralen, Bokashi, Microferm en EM®Keramiekpoeder. Na een paar weken van drogen worden ze keihard en wat ‘pluizig’ van de actieve schimmels en gisten. Een levend product dus!

De EM® Vijverballen werken in op verschillende onderdelen van het water, maar hoofdzakelijk op de bodem. De ballen worden in het water geworpen en zinken naar de bodem. Hier lossen ze langzaam op en verteren het slib eromheen. De effectieve micro-organismen huisvesten zich in de kleine kleideeltjes en kunnen zo lange tijd hun werk uitoefenen. De waterkwaliteit verbetert en er kan een goede microbiële flora ontwikkelen wat de vitaliteit en gezondheid van planten, vissen en andere waterdieren sterk bevordert.