Bokashitest op festival Welcome to The Village in Leeuwarden

Afgelopen juli werd er tijdens het festival Welcome to The Village i.s.m. Innofest etensresten verzameld en verwerkt tot Bokashi. Bokashi is het fermenteren van bijvoorbeeld etensresten, blad of maaisel. Tijdens het festival hebben we etensresten ingezameld die onder meer bij de catering vrijkwamen. Deze resten zijn gefermenteerd en uiteindelijk bij een boer in de grond verwerkt als bodemverbeteraar. In een speciale Bokashi container zijn de resten gemengd met nuttige micro-organismen. Deze werken als een aanjager zodat de resten ook gaan fermenteren. Na een paar weken ontstaat er materiaal om in de bodem te verwerken. Bokashi biedt voeding voor planten, verbetert de bodemstructuur en activeert het bodemleven.

Het fermenteren van etensresten sluit goed aan bij circulaire doelstelling van Welcome to the Village om van afval een grondstof te maken. Tijdens het festival onderzocht Agriton of Bokashi toepasbaar is op festivals. Innofest geeft ondernemers de kans hun innovatieve prototypes in de praktijk te testen. Dit gebeurt op festivals en andere living labs: testlocaties die zo dicht mogelijk bij de realiteit komen en daarmee zeer geschikt zijn om aannames te valideren. Innofest werkt vaak in opdracht van overheid en publieke organisaties.