BuurtBokashi in Arnhem

Agriton was betrokken bij dit leuke project!

Annabel Solnik heeft in samenwerking met het BuurtGroenBedrijf & keypartners de pilot ‘BuurtBokashi’ opgezet.
Bokashi betekent ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’ in het Japans. Bokashi is voeding voor plant en dier. Het bodemleven ontwikkelt zich, waardoor de structuur van de bodem beter wordt. Hierdoor ontstaat er een gezonde bodem, die, als een spons, meer water kan opnemen, vasthouden en afgeven.

In het Spijkerkwartier gaat een deel van het gevallen blad met het veegvuil naar de afvalverbranding. Door de hoeveelheid zwerfafval is het ongeschikt voor compostering. Hierdoor gaan er waardevolle voedingsstoffen van het gevallen blad verloren.

In de pilot BuurtBokashi wordt het blad samen met buurtbewoners verzameld, het zwerfafval eruit gehaald en bokashi van gemaakt. Binnen 3 maanden is de BuurtBokashi klaar om als bodemverbeteraar in de plantvakken en boomspiegels verwerkt te worden.

Met deze pilot wil Annabel de bewoners betrekken bij het duurzaam en circulair onderhouden van het groen, de overlast van gevallen blad in de stad verminderen, maar ook de transportbewegingen in de wijk en de CO2 uitstoot van het verbrandingsproces verminderen.

Bron: BuurtGroenBedrijf