Voorkom blauwalg

Met de warme zomerse dagen is het oppassen geblazen met de waterkwaliteit. Met de hoge temperaturen is het extra belangrijk de microbiële balans van het water te observeren en bij te sturen waar nodig. Groenalg en blauwalg groeien door verschillende oorzaken. Groenalg floreert doordat er teveel nitraat in het water voorkomt. Is er teveel fosfaat aanwezig dan is de kans op blauwalg aanzienlijk. Door het water te meten op nitraat- en fosfaatgehalte kun je het water goed observeren en tijdig bijsturen. De Redfield ratio geeft de verhouding weer van fosfaat en stikstof in het water. Bij de waarden in het geel is er een goede balans en zit het wel snor.

Bron: Charles Buddendorf

Voeg bij teveel fosfaat Aegir Zeeschelpenkalk toe aan het water. De kalk werkt als een buffer en laat het fosfaat neer slaan op de bodem. Op deze manier is er minder voeding voor de blauwalg. Bij het voorkomen van groenalg kun je het beste nitraat wegbufferen. Een eenvoudige praktische oplossing is om een aantal kleine netjes met stro en Microferm in het water te leggen. Bacteriën in het water zien stro als voeding en gaan het stro verteren. Hiervoor gebruiken zij nitraat uit het water als voedings- en energiebron.

Basisonderhoud
Door het gebruik van Microferm in de vijver kun je de waterkwaliteit op een biologische manier sterk verbeteren. De Effectieve Micro-organismen helpen bij de omzetting van organisch materiaal (bodemslib, uitscheiding van vissen) naar voedingstoffen voor de vijverplanten en voorkomen zo rotting. In vijvers met een zwak microbieel klimaat worden de geproduceerde tussenproducten (ammoniak en nitriet) eerder traag omgezet. Het is van groot belang dat deze stoffen in lage concentratie voorkomen. Ammoniak en nitriet hebben namelijk een negatieve invloed op de visgezondheid. Met Microferm integreert je een grote gezonde flora in je vijver. Ammoniak en nitriet worden zo sneller geneutraliseerd en het gevormde nitraat dat als eindproduct ontstaat, blijkt een ideale voedingsbron voor vijverplanten. Er ontstaat een biologisch evenwicht waardoor de waterkwaliteit een enorme boost kent.

Is er een dikke laag slib op de bodem?
Dan zijn EM Vijverballen een eenvoudige oplossing om dit probleem aan te pakken. Werp de vijverballen in de vijver, eenmaal op bodem vallen ze uiteen en verteren het slib rondom. Het slib wordt minder en het water wordt binnen enkele weken weer helder. Door dit proces verbetert de waterkwaliteit aanzienlijk. Lees hier meer info over vijverbehandeling.